Wycinka drzew Trójmiasto
Trójmiasto wycinka drzew
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Nasze przedsiębiorstwo powstało w 1996 roku. Oferujemy usługi związane z kompleksowym utrzymaniem terenów zieleni. Specjalnością naszej firmy są prace związane z wycinką drzew oaz ich pielęgnacją. ( Ciężkie przypadki to nasza specjalność!!). Posiadamy specjalistyczny sprzęt dzięki któremu prace wykonujemy sprawnie,bezpiecznie, i terminowo. Atutem naszej firmy są wysokie kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie.


Prace wykonujemy na terenie całej Polski ale też za granicą


Bezpłatna wycena i oględziny zakresu prac


Certyfikaty:


W jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie na wycinkę drzew?

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów wydawane jest na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr92 poz. 880) o ochronie przyrody, (Dz. U. Z dnia 30 kwietnia 2004r.), rozdział o Ochronie terenów zieleni i zadrzewień. Zezwolenie wymagane jest na usunięcie (wycinkę lub przesadzenie) drzew i krzewów ozdobnych, w przypadkach gdy:

 • wiek drzew i krzewów ozdobnych przekracza 10 lat,

 • drzewa i krzewy nie stanowią plantacji

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (z zastrzeżeniem terenu wpisanego do rejestru zabytków) może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

 • tytuł prawny władania nieruchomością,

 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm,

 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

 • mapę sytuacyjną z naniesionymi drzewami i krzewami.

Pomagamy w załatwieniu formalności.